Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
»Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej«

Konferencja naukowa

Kraków, 12-14 czerwca 2014 r.

Założenia Konferencji

Celem Konferencji jest podjęcie pogłębionej refleksji nad rolą marketingu w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, jego kondycji po 25 latach rozwoju gospodarki rynkowej, a także perspektyw marketingu na tle przemian zachodzących w gospodarce światowej. Zakres przedmiotowy tak nakreślonych rozważań obejmuje zagadnienia związane z teorią i praktyką marketingu w odniesieniu do sfery biznesu, jak również innych form aktywności społecznej, w których koncepcja marketingowa jest wykorzystywana dla zwiększenia efektywności i skutecznej realizacji właściwych im celów.

Konferencja jest również okazją dla uczczenia przypadającego w tym roku Jubileuszu 45-lecia pracy twórczej Pana Profesora Romana Niestroja. Do obszarów problemowych Konferencji nawiązuje w sposób znaczący zarówno dorobek naukowo-badawczy Jubilata, jak i Jego działalność organizacyjna w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz aktywność ekspercka i doradcza na rzecz praktyki gospodarczej i społecznej.

Obszary problemowe Konferencji
  • Teoria, koncepcje i paradygmaty marketingu
  • Marketing w praktyce przedsiębiorstw i organizacji sfer pozabiznesowych
  • Kadry, kształcenie i dydaktyka marketingu
Na skróty
Galeria Konferencji Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej

Galeria zdjęć z konferencji, która odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2014 r.

Miejsce Konferencji Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej

Obrady odbywać się będą w hotelu Best Western Premier przy ul. Opolskiej 14a w Krakowie

Program Konferencji Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej

Recepcja i zakwaterowanie uczestników Konferencji rozpoczyna się od godziny 12:00 w czwartek 12 czerwca 2014 r.

Program Konferencji Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej

Szczegółowy program Konferencji w pliku PDF.